Các giải pháp

Bạn có thể tìm thấy giải pháp của chúng tôi cho các dự án khác nhau tại đây.


100% tòa nhà bằng thép không gỉ, lâu đài trên không


Sự khác biệt giữa SS304 và SS316


Giàn khoan trên biển


Thám hiểm dưới lòng đất


Giải pháp cho cửa xả


Van của chúng tôi được áp dụng trong mỏ khí


Khí thăm dò


Giải pháp cho Surge


Thiết kế của chúng tôi cho toàn bộ gói đường ống đầu ra dầu


Van của chúng tôi được áp dụng trong mỏ dầu